ChatGPT – Vinkkejä, kokemuksia ja vaihtoehtoja suomalaiselle

Vuoden 2022 syksyllä kaikki muuttui. ChatGPT julkaistiin ja Suomi hämmästyi. Tietokone joka keskustelee kuin ihminen. Työapuri, joka jatkaa auttamistasi, kunnes valot sammuvat. Tässä artikkelissa tarkastelemme ChatGPT-tekoälyä monelta eri kannalta, mutta etenkin suomlaisen näkökulmasta. Ja vastaamme kysymykiin kuten toimiiko ChatGPT suomeksi, ja tunnistaako tekoäly Suomen (maamerkit, kaupungit…) ja suomalaiset.

Kuva ChatGPT sovelluksesta

Mikä on ChatGPT?

ChatGPT on tekoälypohjainen keskustelutyökalu, joka on ymmärtämää ja vastaa käyttäjän kysymyksiin luonnollisella ja ihmismäisellä tavalla.

Miten se toimii?

Chat GPT toimii käyttämällä syvää oppimista ymmärtääkseen käyttäjän syötteet ja tuottaakseen vastauksia. Se on koulutettu suurilla tietomäärillä, mikä mahdollistaa sen kyvyn käsitellä monenlaisia aiheita ja kysymyksiä.

ChatGPT on suunniteltu mullistamaan digitaaliset keskustelut. Chatbot tarjoaa työkalun, joka on saanut mediassa ja käyttäjiltään paljon huomiota. Ja syystä.

Tekoälyn maailma on täynnä erilaisia työkaluja ja innovaatioita, mutta harvat ovat yhtä vaikuttavia tai monipuolisia kuin OpenAI:n kehittämä ChatGPT.

OpenAI on tehnyt selväksi tavoitteensa edistää ja varmistaa tekoälyn yleishyödyllisyyttä. Nimikin kääntyy ”Avoimeksi tekoälyksi”. Yrityksen visioon kuuluu, että keinotekoista älykkyyttä voidaan käyttää laaja-alaisesti ja turvallisesti, hyödyttämään mahdollisimman suurta joukkoa ihmisiä. Tämä näkemys heijastuu myös ChatGPT:ssä.

Vaikka se on vain yksi monista tekoälysovelluksista, ChatGPT on erottunut joukosta tarjoamalla käyttäjilleen ainutlaatuisen ja monipuolisen vuorovaikutustavan. ChatGPT onkin todennäköisesti suosituin tekoälysovellus. Se pystyy ymmärtämään ja vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, auttamaan tiedonhaussa, tuottamaan tekstiä ja jopa osallistumaan luoviin tehtäviin, kuten runojen kirjoittamiseen.

Syksyllä 2023 OpenAI teki päivityksiä ChatGPT-tekoälyyn. Nyt ChatGPT pystyy tulkitsemaan ja luomaan kuvia, selaamaan internettiä. Tämä päivitys oli valtava harppaus tekoälyjen maailmassa.

Kuvien tunnistus

ChatGPT:n kuvantunnistusominaisuudet eivät rajoitu pelkkiin objekteihin ja kasvoihin, vaan tekoäly tietää (joskus) kuvien takana olevia tarinoita ja historiallisia yhteyksiä.

Tekoäly voi nyt havaita ja selittää kuvissa olevia tapahtumia, jolloin käyttäjät voivat saada välittömän käsityksen kuvien sisällöstä. Tämä toiminnallisuus on erityisen hyödyllinen opetuksessa ja lukemattomissa asioissa missä visuaalisen materiaalin analysointi ja ymmärtäminen on keskeistä.

ChatGPT:n edistyneet kuvantunnistustaidot ovat merkittävä askel tekoälyn kehityksessä, sillä ne osoittavat, että koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset voivat toimia ei vain tiedon prosessorina vaan myös kontekstin tulkkina. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia monille toimialoille ja auttaa syventämään ihmisten ja tekoälyn välistä vuoropuhelua.

ChatGPT Suomi

ChatGPT:n kanssa voit jutella myös suomeksi. Tässä ChatGPT:n oma esittely:

Hei sinä suomalainen chattailun suurkuluttaja! ChatGPT on nyt kuin suomalainen sisu – voimakas ja valmis toimintaan suomeksi. Ei enää kielimuuria, tämä tekoäly ymmärtää sut 100%. Haluatko läpändeerosta vai vakavaa pohdintaa? ChatGPT suomeksi heittää takaisin, ihan kuin kunnon saunakaveri – paitsi että se ei heiluttele vastaa.

Suomenkielinen ChatGPT

ChatGPT suomeksi on tehokas työkalu. Laite on kuitenkin lähtökohtaisesti ohjelmoitu toimimaan englannin kielellä, minkä takia sen suomen kieli ei ole täydellistä.

Miksi ChatGPT ei puhu erinomaista suomea?

Lyhyt vastaus: suomi todellakin on haastava kieli.

  1. Monimutkaisuus: Suomen kielen sanat taipuvat monella tavalla. Esimerkiksi substantiivit voivat saada päätteitä sijamuodoissa, mikä luo sanoille lukemattomia muotoja. Morfologiaa. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia kielimallille ymmärtää kontekstia ja muodostaa oikeita sanoja.
  2. Vokaaliharmonia: Suomen kielessä vokaalit a, o, ja u eivät esiinny samoissa sanoissa e, ö, ja y kanssa. Tämä voi olla haasteellista kielimallille, sillä se vaikuttaa sanojen taivutuspäätteisiin.
  3. Agglutinatiivinen kieli: Suomessa uusia merkityksiä voidaan luoda liittämällä päätteitä perussanoihin, mikä voi johtaa hyvin pitkiin sanayhdistelmiin. Ja poikkeuksiakin löytyy. (Esimerkki suomen kielen epätäydellisestä agglutinaatiosta on se, että kannasta kissa äännevaihtelun vuoksi muodostuu ”kissoissa” eikä ”kissaissa”.)
  4. Idiomit ja kielikuvat: Suomen idiomeilla ja kielikuvilla voi olla hyvin erityisiä merkityksiä, jotka eivät välttämättä käänny suoraan tai ole johdonmukaisia muilla kielillä.

Vaikka kielimallit, kuten ChatGPT-4, ovat kehittyneet ja kykenevät käsittelemään monimutkaisia kielioppeja ja sanastoa, mainitut tekijät voivat muodostaa haasteita kielten käsittelyssä ja luonnollisen kielen ymmärtämisessä.

Onko ChatGPT uhka suomen kielelle?

ChatGPT ja muut tekoälyt herättävät keskustelua suomen kielen tulevaisuudesta. Tekoälyn kielikyvyt voivat toisaalta tukea suomen kielen opetusta ja käyttöä tarjoamalla lisäresursseja kielen oppimiseen ja säilyttämiseen. Toisaalta on olemassa huoli siitä, että englannin kielen ylivalta tekoälyssä saattaa johtaa muiden kielten aseman heikentymiseen. Kuitenkin, jos tekoälyjen kehitys ja käyttö ottaa huomioon kielellisen monimuotoisuuden, ne voivat olla enemmänkin mahdollisuus kuin uhka. Ne voivat rikastuttaa suomen kieltä ja edistää sen käyttöä globaalissa kontekstissa.

ChatGPT surffaa internettiä sujuvasti

ChatGPT:n internetselauksen avulla tekoäly voi hakea tietoa internetistä reaaliajassa vastaamaan kysymyksiin tai kerätäkseen tietoa, jota se ei ole aiemmin opiskellut. Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkempien ja ajankohtaisten vastausten antamisen.

Internetselaus-ominaisuuden avulla ChatGPT voi:

  • Etsiä ja viitata tietoon verkkosivustoilta.
  • Hakea uutisia, blogikirjoituksia, tutkimusartikkeleita ja muita tietolähteitä.
  • Vertailla ja arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta.

Kuvien luonti ChatGPT-tekoälyllä (Dall-E)

ChatGPT-tekoäly on yhdistetty OpenAI yrityksen toiseen työkaluun: Dall-E kuvageneraattoriin. Kuvien luontiominaisuudet ovat tuoneet mullistavan lisän chattailuun. Syksyn 2023 päivitysten myötä ChatGPT kykenee nyt ymmärtämään kielelliset kuvaukset ja muuntamaan ne monipuolisiksi visuaalisiksi teoksiksi. Dall-E:n tekoälyalgoritmin ansiosta käyttäjät voivat luoda kuvia, jotka vastaavat heidän tarkkoja pyyntöjään, olipa kyseessä sitten abstrakti konsepti tai tarkkaan määritelty kohtaus.

Tämä innovaatio tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia luovuuden ilmaisuun. Kuvien luonti tekoälyllä sallii sekä ammattilaisten että harrastajien tutkia uusia ulottuvuuksia graafisessa suunnittelussa, taiteessa ja visuaalisten tarinoiden kerronnassa.

Mihin ChatGPT-työkalua voi käyttää?

ChatGPT:n monipuolisuus on sen vahvin puoli. Sen käyttökohteita rajoittaa lähinnä vain mielikuvitus, sillä se kykenee mukautumaan moniin erilaisiin tehtäviin ja vuorovaikutustilanteisiin. 

Tässä muutamia esimerkkejä sen käyttömahdollisuuksista:

TarkoitusKuvaus
📝 SisällöntuotantoChatGPT:tä voidaan käyttää tuottamaan erilaisia tekstisisältöjä, kuten blogikirjoituksia, markkinointitekstejä tai jopa runoja. Se kykenee tuottamaan luonnollista, informoivaa ja mielekästä tekstiä.
🏫 Opetus ja koulutusChatGPT on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi opetuksen ja koulutuksen alalla. Se pystyy esimerkiksi auttamaan opiskelijoita heidän kotitehtävissään tai toimimaan vuorovaikutteisena oppimistyökaluna.
💡Tuotekehitys ja innovointiChatGPT:tä voidaan käyttää myös tuotekehityksessä ja innovoinnissa, esimerkiksi ideoimaan tai antamaan palautetta ja ehdotuksia käyttäjän omiin ideoihin. Se on kuin virtuaalinen ”kaikentietävä” neuvonantaja.
🎮 Vuorovaikutus ja viihdeChatGPT:llä on myös potentiaalia vuorovaikutuksen ja viihtyvyyteen. Se pystyy osallistumaan keskusteluihin, pelaamaan pelejä ja tarjoamaan interaktiivista viihdettä.

Yllä olevat esimerkit ovat vain pintaraapaisu ChatGPT:n mahdollisuuksista. 

ChatGPT:n toimintaperiaatteet

Tekoälyn, kuten ChatGPT:n, toiminta saattaa tuntua monimutkaiselta ja mystiseltä, mutta perusperiaatteet voidaan selittää yksinkertaisestikin. Katsotaan, kuinka ChatGPT toimii.

ChatGPT perustuu “syväoppimisen” malliin, jota kutsutaan transformeriksi. Tämä malli on erityisen hyvä suuren tekstidatan käsittelyssä, minkä ansiosta ChatGPT pystyy tuottamaan yhtenäisiä ja johdonmukaisia tekstivastauksia.

Toimintaperiaatteen ydin on, että transformerimalli on koulutettu valtavalla määrällä internetistä kerättyä tekstiä. Koulutusvaiheessa malli oppii tunnistamaan ja ennakoimaan ihmiskielen rakenteita ja sanajärjestyksiä. Esimerkiksi, jos lause alkaa sanoilla ”satoi vettä ja”, malli oppii ennustamaan, että seuraava sana saattaa olla ”minä”.

Tämän koulutusvaiheen jälkeen mallia voidaan käyttää tuottamaan uutta tekstiä. Kun sille annetaan aloitussanat tai -lauseet, se jatkaa tekstiä ennusteiden perusteella, jotka se on oppinut koulutusdatasta. Se pyrkii tuottamaan tekstin, joka on johdonmukaista ja luonnollista.

Tunnistaako ChatGPT Turun posankan? ChatGPT tunnisti Turku posankan vasta kun nimi mainittiin.

Malli ei kuitenkaan ”ymmärrä” tekstiä tavalla, jolla ihmiset ymmärtävät. 

Se ei tunne merkityksiä eikä se muista aikaisempia keskusteluja. 

Sen taidot perustuvat täysin sen koulutukseen: se jäljittelee ihmiskieltä datan perusteella, jonka se on saanut.

Tämä selitys on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten ChatGPT toimii. Sen todellinen toiminta perustuu monimutkaisiin matemaattisiin algoritmeihin ja syväoppimisen menetelmiin. 

Kuitenkin, tämä antaa peruskäsityksen siitä, miten se kykenee tuottamaan ihmisen kaltaista tekstiä.

Onko ChatGPT käyttö vaarallista?

ChatGPT:n käyttö ei ole itsessään vaarallista, mutta kuten kaikenlaisen tehokkaan teknologian kanssa, sen käyttöön liittyy potentiaalisia riskejä. Nämä riskit liittyvät yleensä yksityisyyden suojaan, väärinkäytön mahdollisuuteen ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen. On tärkeää, että käyttäjät lähestyvät tekoälyä kriittisesti ja tarkistavat tiedot eri lähteistä

ChatGPT ilmainen vs. maksullinen

ChatGPT:n ilmaisen version ja maksullisen version välillä on merkittäviä eroja, jotka käyttäjän on hyvä ottaa huomioon.

Ilmainen versio tarjoaa perustoiminnot ja sopii hyvin perustason kokeiluihin ja henkilökohtaiseen käyttöön, mutta se voi sisältää rajoituksia vastausten määrässä ja ominaisuuksissa.

Maksullinen versio sen sijaan tarjoaa laajennettuja ominaisuuksia, parempaa suorituskykyä ja tukea, mikä tekee siitä sopivan valinnan ammattilaisille ja yrityksille, jotka tarvitsevat tekoälyä vaativampiin tehtäviin.

Ilmainen VersioMaksullinen Versio
🛠️ OminaisuudetPerustasollaLaajennetut
🐢 SuorituskykyPerustasoKorkea
📞 TukiRajoitettuOlemassa
🏠 SoveltuvuusHenkilökohtainen ja perustason käyttöAmmattikäyttö ja yrityskäyttö (ChatGPT Enterprise)

ChatGPT

0-18,70 €
Maksullinen versio on huomattavasti älykkäämpi.
Tehokas chatbotti. Tekee kuvia, selaa internettiä, käsittelee pdf tiedostoja.

Paras vaihtoehto ChatGPT-tekoälylle?

ChatGPT soveltuu parhaiten chattailuun. Jos haluat luoda ammattimaisia artikkeleita suomeksi muutamalla klikkauksella, suosittelemme testaamaan Koalaa.

© 2024 Tekoälysovellukset.fi

Tekoälysovellukset
Logo