AI muuttaa nyt aivosignaalit puhutuiksi sanoiksi


Kuva: Kuvitelma aivoaalloista ja tekoälystä. – Tekoälysovellukset.fi

Tutkijat ovat saavuttaneet läpimurron muuntaessaan aivosignaalit kuultavaksi puheeksi jopa 100% tarkkuudella. Tiimi käytti aivoimplantteja ja tekoälyä suoraan kartoittaakseen aivojen toimintaa puheeseen potilailla, joilla on epilepsia. Tämän teknologian tavoitteena on antaa ääni takaisin ihmisille, jotka ovat lukkiutuneessa tilassa, jotka ovat halvaantuneet eivätkä voi puhua. Tutkijat uskovat, että tämän projektin onnistuminen merkitsee merkittävää edistystä aivo-tietokonerajapintojen alalla.

Käyttämällä yhdistelmää aivoimplantteja ja tekoälyä, tutkijat pystyivät ennustamaan puhutut sanat 92-100% tarkkuudella. Tiimi keskittyi kokeissaan ei-halvaantuneisiin ihmisiin, joilla oli tilapäisiä aivoimplantteja, ja purki, mitä he sanoivat ääneen perustuen heidän aivojen toimintaansa. Vaikka teknologia keskittyy tällä hetkellä yksittäisiin sanoihin, tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu kyky ennustaa kokonaisia lauseita ja kappaleita perustuen aivojen toimintaan.

Tutkijat Radboud-yliopistosta ja UMC Utrechtista onnistuivat muuttamaan aivosignaalit kuultavaksi puheeksi. Heidän löydöksensä on julkaistu tässä kuussa Journal of Neural Engineering -lehdessä.

Tekoälyn vaikutus puheen ymmärtämiseen

Kun tekoäly pystyy tulkitsemaan ja muuntamaan aivosignaalit kuultavaksi puheeksi, se avaa uuden ikkunan ymmärrykseemme siitä, miten aivot tuottavat ja hallitsevat puheprosessia. Tämä ei ainoastaan tarjoa syvempää ymmärrystä neurologisista prosesseista, jotka liittyvät puheeseen, vaan voi myös auttaa tunnistamaan ja hoitamaan puhehäiriöitä ja muita neurologisia sairauksia. Tekoälyn avulla voimme myös ymmärtää paremmin, miten eri aivoalueet osallistuvat puheen tuottamiseen ja miten ne kommunikoivat keskenään.

Teknologian potentiaali

Tekoälyn kyky tulkita aivosignaaleja ei rajoitu vain puheen tuottamiseen. Samalla periaatteella voimme tutkia, miten tekoäly voi auttaa parantamaan muita aivojen toimintoja, kuten muistia, oppimista tai tunteiden hallintaa.

Esimerkiksi potilaat, joilla on muistihäiriöitä, voivat hyötyä teknologiasta, joka auttaa heitä muistamaan tärkeitä tietoja tai tapahtumia. Lisäksi tekoäly voi auttaa tunnistamaan aivojen toimintahäiriöitä varhaisessa vaiheessa, mikä voi johtaa tehokkaampiin hoitomuotoihin.

Voinko kohta ohjata tietokonetta mielelläni?

Teknologian ja neurotieteen risteyskohdassa on syntynyt uusia innovaatioita, jotka ovat tuoneet meidät lähemmäksi unelmaa ohjata laitteita pelkästään ajatuksillamme. Aivo-tietokonerajapinnat (BCI) ovat teknologioita, jotka mahdollistavat suoran kommunikoinnin aivojen ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, välillä.

Viime vuosina on tehty merkittäviä edistysaskeleita BCI-teknologiassa. Esimerkiksi paralysoidut potilaat ovat kyenneet kommunikoimaan ja ohjaamaan ulkoisia laitteita aivoimplanttien avulla. Tekoäly on ollut keskeisessä roolissa näiden signaalien tulkinnassa ja muuntamisessa toiminnaksi.

Vaikka nykyiset BCI-sovellukset ovat lupaavia, on vielä monia haasteita voitettavana ennen kuin voimme ohjata tietokoneita tai muita laitteita pelkästään ajatuksillamme. Tämä sisältää signaalien tarkkuuden parantamisen, laitteiden miniaturisoinnin ja käyttäjäystävällisten sovellusten kehittämisen.

Kuitenkin, kun otetaan huomioon nykyinen teknologian kehitysvauhti ja tekoälyn kasvava rooli BCI:ssä, ei ole epärealistista odottaa, että tulevaisuudessa voimme ohjata tietokoneitamme ja muita laitteita mielellämme.

Tämä avaa uusia mahdollisuuksia monilla aloilla, kuten peliteollisuudessa, terveydenhuollossa ja jopa arkipäivän tehtävissä. Kuvittele, että voit ohjata kotisi valaistusta, musiikkia tai lämpötilaa pelkästään ajatuksillasi!

Yhteenvetona, vaikka ajatus ohjata tietokonetta mielellämme saattaa tuntua tieteiskirjallisuudelta, se on yhä lähempänä todellisuutta joka päivä. Seuraavien vuosikymmenten aikana saatamme nähdä tämän vision muuttuvan konkreettiseksi todellisuudeksi.

© 2024 Tekoälysovellukset.fi

Tekoälysovellukset
Logo